Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu?

The fourth Sumikko Gurashi game.